13.9.05

 

Bratiaith

Bratiaith has moved

dwi'n yma nawr Bratiaith

4.5.05

 

Rhesymau i fod yn dawel

'Na reswm dwi'n dawel ar hyn o bryd. Byw mewn safle adeiladu. Mae dymchwel yn cymryd wythnos mae ailadeiladu'n para am oes........
 
Dymchwel mur mewnol

 
Nenfwd i lawr

 
Lluwch

 
wedi'r dymchwel

 
Dechrau ail wneud ac addurno

15.12.04

 
NADOLIG !

 
Unwaith roedd Sion Corn yn cael diwrnod ofnadw. Chwalwyd harness ei slej, roedd anwyd ar y tylwyth teg profiadol a nad oedd y "modern apprentiship" tylwyth teg yn ddigon dda i orffen y teganau. Roedd Mrs Corn mewn ei dagrau wedi losgi'r twrci a roedd rhaid i Sion Corn mynd ar ben y mynydd i hela'r ceirw yn ôl wedi iddynt osgoi. Roedd e'n braidd wedi cael ddigon.
wedyn roedd clec ar y drws. Agorodd Sion Corn y drws ac yn gweiddi "BETH RWAN!!!!!" Roedd angel bach gyda Choeden a dwedodd yr Angel "dyma dy Goeden Nadolig ble ti moyn fi i ro fe?"
A dyna pam mae'r angel 'da'r wyneb 'na sydd arno


 
Nadolig

 
Nadolig

14.12.04

 
Nadolig

13.12.04

 
Tybed taw Sylw ai Tag y graffitiwr yw hyn?

19.11.04

 
gwerthwr y Big Issue

 
gerddi pentre trefynach

16.11.04

 

Hydref yn Aberystwyth Mis Tachwedd.

Cofeb Rhyfel Aberystwyth

 
prom

 
y golomen sy'n gwneud y llun 'ma gweithio

 
traeth Aber yn y gaeaf

 
pysgota ar y traeth

 
Glan-y-mor ar lan y mor. Oddi ar y cerrig gwastad. Dim arwyddion o flodau.

 
Penparcau a Phendinas.

 
Wnes i hoffi'r ysgol rhydlyd 'ma am rwy reswm. Rwpeth am gyfuno'r lliwiau'r brics, cerrig a'r haearn rhydlyd.

 
dwi ddim yn siwr pam mae'n yno. Baffle yw e efallai -sef rwpeth i atal tonnau mawr.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?