29.7.04

 

Credu Yw Gweld

Welais y rhitholygfa (mirage) yma pan ym Mhorthcawl ddoe. Doedd hi ddim yn ritholygfa go iawn (ystumiad pelydrau golau), roedd y Mor yn adlewyrhu lliw y wybren. Mae'n ymddangos pam chewch chi ddim credu popeth yr ydych yn eu gweld nhw. Does dim ffotograffi tric yma dyma sut oedd yn edrych.

 

Cwch Hedfan oddi ar arfordir Porthcawl - Credu yw Gweld? Posted by Hello

 

Credu Yw Gweld? - cwch hedfan oddi ar arfordir Porthcawl. Posted by Hello

22.7.04

 

Parc Bryn Bach Tredegar


Tynnais y llun 'ma o 'stad yn Nhredegar yn ddiweddar. Mae'n dweud lot am gyflwr Cymru heddiw, tybiwn i. Posted by Hello

This page is powered by Blogger. Isn't yours?