4.5.05

 

Rhesymau i fod yn dawel

'Na reswm dwi'n dawel ar hyn o bryd. Byw mewn safle adeiladu. Mae dymchwel yn cymryd wythnos mae ailadeiladu'n para am oes........
 
Dymchwel mur mewnol

 
Nenfwd i lawr

 
Lluwch

 
wedi'r dymchwel

 
Dechrau ail wneud ac addurno

This page is powered by Blogger. Isn't yours?