24.9.04

 

Llong yn cyrraedd gât Doc Alexandra


Praktica DCZ 1.3 S
sy'n dangos be sy'n bosib gyda Camera Syml

23.9.04

 

Caerdydd


fuji S5000
Apature Priority
1/850, f3.6, ISO 200, WB auto, AF centre, Photometry spot, sharpness normal.
Cerflun yr Arglwydd Tredegar (Charge of the Light Brigade)
 

fuji S5000
Apature Priority
1/850, f3.6, ISO 200, WB auto, AF centre, Photometry spot, sharpness normal.

gwylanod eto

21.9.04

 

Gwylanod y tu fas i Stadiwm y Mileniwm


fuji S5000
Apature Priority
1/850, f3.6, ISO 200, WB auto, AF centre, Photometry spot, sharpness normal.

Lle gywir amser gywir ond mae cyfansoddiad composition wedi dioddef gan oedd rhaid imi gyrcydu i'w gafael arnyn nhw.
 

Trwsio gorsaf bws dwr Caerdydd


fuji S5000
Shutter Priority
1/1000, f2.8, ISO 200, WB auto, AF centre, Photometry spot, sharpness normal.

yn agos gyda gosodiadau i rewi'r symudiad.

 

fuji S5000
apature priority
1/500, f4.5,ISO 200, WB auto, AF centre, Photometry spot, sharpness normal.


o bell gyda gosodiadau i ddangos pellter a dyfnder.
 

Garfield a Chwlt


fuji S5000
Apature Priority
1/4, f8, ISO 200, WB auto, AF centre, Photometry spot, sharpness normal.

Gan fy mod i wedi ymuno â chwlt bydd côd arbennig i'r dderbyniedig yn ymddangos o dan sawl llun o hynny ymlaen.

20.9.04

 

Sawl Hen Ymarfer

Pa un sy'n well? LLiwgar?

 
Ynteu Du a Gwyn?

 
Cerfluniau anarferol Garwnant Bannau Brycheiniog

 
Taflu Carreg Penarth

 
gurnos, Merthyr Tydfil. Oddi ar faes parcio Castell Cyfartha

 
Garwnant - cen y coed, bannau brycheiniog.

 
Hen benty a murddun

 
pwll y mor

 
dwr yr afon a cherrig

 
amlinell wyneb

 
dawnsio

 

FFotaurydd

Mae ffotoflog Ian Britton yn dda. Dyn syn gyfrifol am freeffoto.com yw e.

17.9.04

 

cwrs byr

Dyma gwrs byr sy'n esbonio y pethau sylfaenol y mae rhaid ichi (a finnau wrth gwrs) ddysgu os oes Camera 'da chi (fi) sy'n ry gymhleth ichi (imi) ddefnyddio'n iawn.


 

ffotograffiflog

Mae ffotograffiflog yn ddefnyddiol.

16.9.04

 
Cerflun Grugyn a Llydawg yn cael eu hamddiffyn gan y Twrch trwyth, yng Nghoedwig Cwmcarn.


14.9.04

 
Llun wedi ei wneud gyda teclyn sy'n clymu dau lun gydag ei gilydd. Posted by Hello

7.9.04

 

Lluniau Caerdydd a'r Fro, a'r byd

Mae wefan Mike Baker yn gynnwys lot o luniau o gwmpas Caerdydd.

2.9.04

 

Y Dociau Caerdydd 24ed Awst 2004


cerddi ar bren y tu fas o'r cyfadeilad sinema/bwyty UCI sy'n sôn am y mor, glo, diwylliant a diwydiant. Posted by Hello

 

Dwr y bae fel y mae datblygwyr yn hoffi ichi ei weld ef, fel lle chwarae i'r sawl sy'n gallu fforddio'r gwestai a fflatiau moethus yma. Posted by Hello
 

rhan y bae heb ei ddatblygu - rhybydd am y dwr Posted by Hello
 

Gallai golygfeydd hyll yn gwneud llun prydferth (wel - diddorol o leiaf) Posted by Hello
 

Golygfa enwog yn cymryd siâp. Posted by Hello

 

lle bydd mynediad i'r cynulliad Posted by Hello
 

To'r cynulliad braidd wedi ei orffen. Posted by Hello
 

Caerffili


Castell caerffili y flwyddyn ddiweddar, Stad y FAn ydy'r adeilad gwyn yn y gefndir bell. Posted by Hello

 

Tynwyd y llun 'ma (y flwyddyn hon) gyda gwydr tro (lens) teleffoto oddi ar y cae yn y llun uchod.
Cei di weld colomendy Stad y Fan o dan Mynydd Caerffili. Mae Trebuchets i'w gweld ar furiau'r castell o'i flaen ef.

Adeiladwyd Stad y fan gyda cerrig o'r castell.

Posted by Hello


This page is powered by Blogger. Isn't yours?