19.11.04

 
gwerthwr y Big Issue

 
gerddi pentre trefynach

16.11.04

 

Hydref yn Aberystwyth Mis Tachwedd.

Cofeb Rhyfel Aberystwyth

 
prom

 
y golomen sy'n gwneud y llun 'ma gweithio

 
traeth Aber yn y gaeaf

 
pysgota ar y traeth

 
Glan-y-mor ar lan y mor. Oddi ar y cerrig gwastad. Dim arwyddion o flodau.

 
Penparcau a Phendinas.

 
Wnes i hoffi'r ysgol rhydlyd 'ma am rwy reswm. Rwpeth am gyfuno'r lliwiau'r brics, cerrig a'r haearn rhydlyd.

 
dwi ddim yn siwr pam mae'n yno. Baffle yw e efallai -sef rwpeth i atal tonnau mawr.

12.11.04

 

Cae Cowper Caerdydd 06-11-2004
Tannau Gwylltion

Torf a'r sioeau cyn dechrau'r tannau gwylltion

 
Torf a thannau gwylltion

 
Palmwydd

 
.

 
bwwm

 
Dant y llew

 
blodau

 
.

10.11.04

 

Gwlad y Cardi 30-10-2004

Gargoel yr Hen Goleg Aber

 
Dafad ddu

 
Gwawr

 
Machlud

 
Aberaeron

 
.

 
Melynau Gwynt
Hyll?

 
Prydferth ebr fi

 
Teirw

 
.

 
.

9.11.04

 

Roddos Rhan olaf

Efallai bydd mwy os dwi'n ailystyried sawl arall wnes i eu tynnu nhw


Mae'n mor boeth ar yr ynys y mae palmwyddion yn gwywo. 
Machlud a chyflymder y traffic

 
Golygfa cyffredin wrth ochr y ffyrdd ym mheffcos - rhy ddrud i'w scrapio nhw?

 
Cerrig a Mynydd a phalmwyddion

 
Traeth hyfryd ble roeddwn i snorclo'n aml.

 
Golygfa o'n feranda - hm neis!

 
Golwg mas o ffenest ein stafell 'molchi yn Stella Aparthotel Pefkos lle roeddwn i a'm teulu bach yn sefyll.

 
hotel "y gwawr" yn lardos ble roedd fy nheulu'n sefyll. Mae Peffcos yn y pellter

 
Wnes i hoffi'r patrwm ar y teils to 'ma

 

OM

Dwi wedi cyrraedd Mehefin ar y wefan 'ma. Mae Owen yn greadigol iawn.
 

FfotoFlog Newydd Cymraeg

Dwi ddim yn unig erbyn hyn croeso Stwff i'r byd ffotoflogio

3.11.04

 

Roddos Rhan 3 - Tref Lindos

Yr acropolis o Fae sant Paul. Yma glaniodd yr Apostol i bregethu i'r Groegwyr a dod a Christnogaeth i'r Ynys.
Os dwi'n cofio fy Meibl yn iawn doedd fawr o lywddiant ganddo i ddechrau.


 
Bae sant Paul o'r acropolis.

 
Waliau'r acropolis (codwyd i amddiffyn yr ynys o'r Mwslemiaid gan Marchogion Sant Ioan) uwch ben y maes Parcio. - does mynediad i'r dref i geir. (dim ond i asynod, cerddwyr a scwters).

 
Mae acroplolis yn cynnwys pensaeriaeth o'r oesoedd clasurol Groeg a Rhufain, yr oes Bysantaidd, a waliau castell o'r canol oesoedd (wedi eu codi ychydig ar ôl castell caerffili, jyst wedi marwolaeth Llywelyn ap Gruffudd).

 
Mae Groegwyr yn defnyddio cerrig newydd wedi eu naddu, a sawl carreg wreiddiol i ail adeiladu'r acropolis

 
Hen dref canol oesol yw Lindos

 
gyda twr eglwys canol oesol

 
gorsaf heddlu o'r canol oesoedd hefyd.

 
strydoedd cul sydd yn y dref

 
felly asynod ydy'r tacsis. Edrych yn hapus ac yn iach oedd y rhan fywaf ohonyn nhw er doeddwn ni ddim yn siwr os oedd sawl un yn cael eu trin yn iawn.

 
sawl adeilad yn hyn nag eraill.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?